Skador man kan få i rugby

Har du också fastnat för den allt mer populära sporten rugby? I samband med att sporten får mer uppmärksamhet finns det även de som höjer ett varningens finger och pekar på olika typer av skador, både fysiska och psykiska sådana. Det som gör skador i rugby och liknande sporter problematiska är att det endast på senare tid bedrivits intensiva studier för att försöka förstå den påverkan som kan uppstå på kropp och huvud. Rugby är en aggressiv sport där utövarna ofta springer snabbt och krockar med varandra. Vad får det egentligen för konsekvenser?

Skador i rugby är ofta onödiga

Skador som kan uppstå

Några av de vanligaste kroppsskadorna som man talar om i rugby är sträckningar av muskler och krosskador, mer känt som blåmärken. Statistiskt sett står dessa två för över 40% av alla skador som uppstår i sporten. Andra vanliga åkommor är bland annat vrickningar men även frakturer, rivsår och förslitningsskador är vanliga. Annan statistik visar att kroppsskador sker mer än tre gånger så ofta i rugby än exempelvis fotboll. Det som är mest alarmerande är att det är unga människor mellan 10-18 år som drabbas mest.

Man pratar om att en av fyra spelare kommer skada sig under en rugbysäsong och främst under situationer då spelaren tacklar eller bli tacklad. Det är mest under matcher som skador uppkommer men även under träning är det vanligt med diverse kroppsskador. Den senaste undersökningen som tagit en närmare titt på sporten, visar också att det är vissa positioner i laget som löper större risk för att skadas. Det är främst positionerna ”hookers” och ”flankers” som står för de mesta skadorna inom laget.

Att förebygga skador

Det är självklart ett stort problem att ett stort antal spelare blir skadade under säsongen. Det kan kosta både hälsa, turneringar och stora pengar om man inte klarar av att förebygga skador i det egna laget. Läkare och forskare har föreslagit att man ska börja med rejäla uppvärmningar innan säsongsstarten och det på grund av att många kroppsskador uppkommer främst i början av spelåret. Genom att förbereda sig inför säsongsstarten hoppas man kunna undvika de allra värsta skadorna och minska risken för fler.

Andra möjligheter som lagen tittar på är tekniken som används när man spelar. Genom att tackla någon korrekt minskar sannolikheten för skador, både på den som tacklar och på den som tacklas. Man kan också öva på att falla rätt och på hur man tar en tackling på ett sådant sätt att kraften inte gör så stor skada. För att minska de kroppsskador som uppstår i klungan kan man bland annat använda sig av en teknik som kallas för ”depowering the scrum”.

Tekniker som minskar skador

Depowering the scrum och sequential engagement är namn på tekniker som effektivt kan användas när man står i klung-position. Den sistnämnda innebär exempelvis att den första raden av spelare går framåt och att den andra raden sedan bygger på. Det minskar skador genom att man får en mer stabil och välpositionerad klunga. Genom att öva på tekniker redan i ung ålder kan man förhindra att lovande spelare tvingas ut ur sporten på grund av kroppsskador som kan vålla problem även utanför planen.